Mentorsutbildning

Många företag upptäcker för sent att de gått miste om avgörande specialistkompetens och framförallt viktig tyst kunskap i bolaget. Samtidigt får nya medarbetare en onödig uppförsbacke till samma
kompetens som tidigare specialist eller senior medarbetare.
Dessutom en kostsam uppförsbacke för företaget i tid
kontakter och effektivitet.

Hur säkrar ni upp att kompetensen blir kvar i bolaget när en specialist hos er avslutar sin tjänst?

Vi erbjuder en utbildning som stöder generationskifte och säkrar tillväxten.

 

Tillbaka