Om oss

1962830_841224219224794_503454527_nDe senaste åren har jag haft förmånen att arbeta med utbildning i ledarskap. Deltagare från VW och Audi har fått en gedigen utbildning i Coachande ledarskap, som är anpassad efter andragogikens principer. För att säkerställa lärandet användes 70:20:10 modellen. Vilket gav resultat, goda utvärderingar och en kurs som det talades om.

Nyligen ändrades Arbetsmiljölagen till att omfatta Organisatorisk- och social arbetsmiljö AFS2015:4 som visade sig ligga väldigt nära ämnen som behandlats i kursen Coachande ledarskap. Därför har jag tagit fram utbildning och föreläsningar i detta ämne. Det gäller framförallt företag som vill ge sina medarbetare kunskapen som ett organisationsutvecklande redskap. Ett nytt regelverk kan lätt uppfattas som en belastning, bli korvstoppning eller utgå från ett reaktivt hälsovårdsperspektiv.

Eftersom mina drivkrafter är kunskaper och att utveckla andra har finns även utbildningar/föreläsningar om företagsekonomi för icke-ekonomer. Jag har lagt märke till att det saknas och/eller att en del chefer upplever att de förväntas kunna och därför inte ställer de frågor de skulle behöva för att få rätt underlag för att driva sin enhet.

Så sent som 2014 gjorde jag färdig min magisterexamen i Företagsekonomi med inriktning på marknadsföring, det tog lite tid eftersom jag arbeta heltid medan jag studerade. Under utbildningen passade jag på att läsa särskilt intressanta ämnen som: Förändringsledning, Verbovisuell kommunikation, Kreativitet i grupper, Kreativ problemlösning, Omvärldskunskap m.m. Dessutom har jag ett aldrig sinande intresse för nya att ta tillvara nya digitala lösningar och verktyg för att effektivisera och nå kunderna.

Tidigare arbetade jag på Handelskammare och inom exporterande företag inom IT, fordons- och tillverkningsindustrin. Jag har också bott och arbetat i USA i tre år i försäkringsbranschen och studerat/praktiserat i England och Schweiz. Nu faller pusselbitarna på plats och jag har en bred bakgrund och väldokumenterade resultat för att utveckla affären i dagens företag.

En beteendeanalys visar att jag är en person som bygger upp självförtroende hos andra, jag når mina mål genom att engagera andra och är en kreativ problemlösare. Mina starkaste drivkrafter är kunskap och praktisk-ekonomisk drivkraft dvs ett utpräglat intresse för hur resurser kommer till nytta. Det innebär att jag gärna sätter mål med er för att säkerställa resultatet och min leverans. Ni kommer i slutändan tjäna mer på mitt uppdrag än jag gör.

Referenser (fler referenser finns på LinkedIn)