Glassfabriken

Med glassfabriken kan du få dina medarbetare att se hu de i sitt dagliga arbete är med och påverkar intäkter, kostnader och ytterst företagets resultat. 

Utbildningen passar lika bra för tjänsteverksamhet, försäljning, tillverkning och offentlig sektor.

Spelet Glassfabriken handlar om hur verksamheten styrs och kontrolleras med ekonomiska beslut och uppföljning. Deltagarna får fatta beslut i en rad ekonomiska frågor och se vad effekten blir.

Under ”fyra spelår” följs företaget Glassfabriken och du ser hur olika beslut och affärshändelser påverkar intäkter, kostnader och resultat. Den grupp som får det bästa ekonomiska resultatet vinner.

Spelet är starkt aktiverande eftersom du tvingas ta ställning och argumentera för din sak. Fatta gemensamma beslut och sedan se resultatet i konkurrens med övriga grupper. Alla ska själva utföra alla beräkningar i sitt spelhäfte och räkna fram det ekonomiska resultatet.

Över tio tusen medarbetare i företag och offentliga verksamheter har fått ökad ekonomisk insikt om sitt arbete med Glassfabriken och kalkylövningar.

Sagt om Glassfabriken:

Glassfabriken skapade samsyn kring de affärsekonomiska förutsättningarna för vår verksamhet. En viktig insikt som förmedlades – att vars och ens insats påverkar resultatet för hela verksamheten.”

Ulf Ekstrand Ekonomichef för Capio Medocular.

Tillbaka