Aktivt ledarskap!

 Idag är det allt viktigare att vara en attraktiv arbetsplats samtidigt som över 80 % inte upplever ett engagemang för sitt arbete och sjuktalen ökar. Alla blir vinnare när företaget eller organisationen arbetar målmedvetet för en bättre arbetsmiljö, nu finns även ny arbetsmiljölagstiftning som stödjer den processen AFS2015_4.

För att hävda sig i konkurrensen och skapa bestående resultat är ledarskapet och företagskulturen avgörande. Det är inte en kostnad, möjligtvis en investering men framför allt en förutsättning för framtida resultat. Det finns flera anledningar att ta in hjälp utifrån, fyll i formuläret för en konsultation om vilka resultat ni är ute efter.

Fundera på:

  • Vilka resultat vill ni nå?
  • Hur vet vi att vi lyckats?
  • Hur mycket tid vill ni lägga?
  • När ska målet vara nått?