Företaget är just nu vilande.

Aktivt ledarskap!

Idag är det allt viktigare att vara en attraktiv arbetsplats samtidigt som över 80 % inte upplever ett engagemang för sitt arbete och sjuktalen ökar. Alla blir vinnare när företaget eller organisationen arbetar målmedvetet för en bättre arbetsmiljö, nu finns även ny arbetsmiljölagstiftning som stödjer den processen AFS2015_4.

För att hävda sig i konkurrensen och skapa bestående resultat är ledarskapet och företagskulturen avgörande. Det är inte en kostnad, möjligtvis en investering men framför allt en förutsättning för framtida resultat. Det finns flera anledningar att ta in hjälp utifrån, fyll i formuläret för en konsultation om vilka resultat ni är ute efter.

Fundera på:

  • Vilka resultat vill ni nå?
  • Hur vet vi att vi lyckats?
  • Hur mycket tid vill ni lägga?
  • När ska målet vara nått?

 

 

 

 

 

Sagt om föreläsaren:

Anette gav oss på ett kraftfullt och humoristiskt sätt inblick i olika personlighetstyper och hur olikheter kan skapa både problem och möjligheter.
Hennes beskrivning av röda, blå, gula och gröna personlighetsdrag i kombination med konkreta exempel från vardagen gav oss som deltog en start i att tänka på hur och varför vi kommunicerar och reagerar på ett visst sätt. Och varför andra gör som de gör. Vi använder redan nu ”färgerna” som ett sätt att ha roligare på jobbet och samtidigt vara effektivare.

Magnus Nyström, Managing Director, Sandvik Powder Solutions AB

Sagt om utbildaren:

Vi har tidigare haft föreläsare som berättat om AFS 2015:4, då fick vi veta vad den innehöll, men efteråt var vi som frågetecken, vad gör vi nu? Det dränerade energi. Anette kommer nära verksamheten och de som lyssnar. Det blir hög igenkänning, hon fångar upp hur vi tänker och formulerar om det till något nytt. Plötsligt fattar vi! Vi fick med oss verktyg och energi för att fortsätta utveckla vår verksamhet!                                                                    

Kenny Brandt, tf HR, Componenta Wirsbo AB

Kontakta mig i formuläret eller på 070-841 5020