Individ- och teamutveckling

Utveckling börjar oftast med självinsikt, en förståelse för vad som driver dig som kanske inte är detsamma som driver dina medarbetare, chefer. Att få verktyg för att kommunicera, leda och samarbeta är något som alla har nytta av. Det kan också få positiva ringar på vattnet i individens privata sfär som i sin tur påverkar engagemanget på arbetsplatsen.

Beteendeanalys och drivkraftsanalys, tillsammans utvecklar vi en strategi för era behov och de mål vi sätter upp. För den som vill fortsätta utvecklingen finns individuell  coachning.

Referens: Anette gav oss på ett kraftfullt och humoristiskt sätt inblick i olika personlighetstyper och hur olikheter kan skapa både problem och möjligheter.
Hennes beskrivning av röda, blå, gula och gröna personlighetsdrag i kombination med konkreta exempel från vardagen gav oss som deltog en start i att tänka på hur och varför vi kommunicerar och reagerar på ett visst sätt. Och varför andra gör som de gör. Vi använder redan nu ”färgerna” som ett sätt att ha roligare på jobbet och samtidigt vara effektivare.

Magnus Nyström
Managing Director
Sandvik Powder Solutions AB