Affärsekonomi, en förutsättning för tillväxt

När ledare och medarbetare inte förstår hur ekonomin i affären hänger ihop är det svårare att få en gemensam bild.

En simulering det absolut bästa sättet att skapa förståelse, att koppla teori till vardagen. Det finns även ett tävlingsmoment i detta som gör att det blir lekfullt och lärorikt. Efter den här upplevelsen kommer det finnas en helt ny förutsättning för att kunna föra diskussioner för att öka lönsamheten i företaget.

Affärsekonomi för chefer och ledare som inte är ekonomer och i vardagen har behov av att förstå affärsekonomi som resultat- och balansräkningar, samt kassaflöde. Efter simuleringen har de en tydlig förståelse för hur det hänger ihop. Heldag.

eller

Affärsekonomi för medarbetare. Alla spelar roll när alla ser hur de i sitt dagliga arbete påvekar företagets ekonomi och resultatet. Affärsekonomi i den dagliga verksamheter, prissättning marknadsföring, planering och uppföljning av resultat. Inga förkunskaper krävs. Halvdag.

Är du intresserad av öppna utbildningar eller företaget vill lyfta medarbetarna, skicka in en intresseförfrågan i kontaktformuläret.

Tillbaka

Mer om Glassfabriken, mer om Glasscompagniet