Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4

De nya föreskrifterna om organisatorisk och social miljö, som trädde i kraft i mars 2016 gäller även vilka krav och resurser som ska tillgodoses för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vet du vad som gäller?

Utbildningen är upplagd i ett perspektiv av att utveckla organisationen.

Vi erbjuder följande utbildningar: Endagskurs: Vänder sig till medarbetare ör att ska få förståelse för vad de nya bestämmelserna innebär och kunna identifiera områden för förbättring.

Tvådagarskurs: Är mer riktad mot management om hur de ska leda och implementera arbetet. För att kunna påbörja arbetet när de avslutat kursen.

Tvådagarskurs som även repeterar BAM (Bättre arbetsmiljö), dvs grundläggande lagstiftning, chefens ansvar, det systematiska arbetsmiljöarbetet men även de nya föreskrifterna för organisatorisk och social miljö.

Kostnad för öppna kurser: tvådagarskurs: 8 000 kr/person, endagskurs 5 000 kr/person. För företagsspecifika kurser, begär gärna en offert!

Om Anette som utbildare:

Vi har tidigare haft föreläsare som berättat om AFS 2015:4, då fick vi veta vad den innehöll, men efteråt var vi som frågetecken, vad gör vi nu? Det dränerade energi. Anette kommer nära verksamheten och de som lyssnar. Det blir hög igenkänning, hon fångar upp hur vi tänker och formulerar om det till något nytt. Plötsligt fattar vi! Vi fick med oss verktyg och energi för att fortsätta utveckla vår verksamhet!                                                                    Kenny Brandt, tf HR Componenta Wirsbo AB